Όροι Χρήσης – Terms And Conditions

Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης της, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και αποδέχεστε ότι είστε υπεύθυνοι προς συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Τα περιεχόμενα που εμπεριέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από τον ισχύοντα νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και επωνυμίας.

Άδεια Χρήσης

Παραχωρείται άδεια για προσωρινή μεταφόρτωση ενός αντιτύπου από τα περιεχόμενα (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα Diaita.net.gr για προσωπική, μη εμπορική παροδική προβολή.

Το παρόν δεν είναι παραχώρηση άδειας, ούτε μεταφορά τίτλου και υπό αυτή την άδεια δεν μπορείτε να:

  1. τροποποιήσετε ή αντιγράψετε τα περιεχόμενα
  2. χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)
  3. δοκιμάσετε την αποσυμπίληση ή την αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα Diaita.net.gr
  4. αφαιρέσετε οποιεσδήποτε κατοχυρωμένες ή περί πνευματικής ιδιοκτησίας σημειώσεις από τα περιεχόμενα ή να
  5. μεταφέρετε τα περιεχόμενα σε κάποιο άλλο άτομο ή να κάνετε “αντανάκλαση” των περιεχομένων σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από το Diaita.net.gr οποιαδήποτε στιγμή.

Κατά τον τερματισμό της προβολής αυτών των περιεχομένων ή κατά τον τερματισμό αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών, είτε είναι σε ηλεκτρονική είτε είναι σε εκτυπωμένη μορφή.

Σύνδεσμοι (Links)

Το Diaita.net.gr δεν έχει ελέγξει όλες τις ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με τον διαδικτυακό του τόπο και δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας σελίδας.

Κατά την ενσωμάτωση οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου δεν υπαινίσσεται έγκριση της συγκεκριμένης σελίδας από το Diaita.net.gr. Η χρήση αυτών των συνδεδεμένων ιστοσελίδων γίνεται με προσωπικό κίνδυνο των χρηστών.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Το Diaita.net.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον διαδικτυακό τόπο αποδέχεστε να δεσμευτείτε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης (Terms and Conditions).