Αποποίηση Ευθυνών – Disclaimer

Τα περιεχόμενα στον διαδικτυακό τόπο Diaita.net.gr παρέχονται “ως έχουν”. Το Diaita.net.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με την παρούσα Αποποίηση Ευθυνών (Disclaimer), αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ή των προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

Επιπλέον, το Diaita.net.gr δεν εγγυάται ή δεν κάνει καμία αντιπροσώπευση όσον αφορά την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των περιεχομένων στον Διαδικτυακό του τόπο ή την σχέση του με τέτοια περιεχόμενα ή άλλες συνδεδεμένες με αυτήν την ιστοσελίδα σελίδες.

Πολλά προϊόντα και υπηρεσίες που διαφημίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα, προωθούνται με την μορφή συνεργατικών συνδέσμων (affiliate links), κάτι που συνεπάγεται ότι ο ιδιοκτήτης και δημιουργός του Diaita.net.gr θα λάβει οικονομικό όφελος (προμήθεια) εάν αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αγορασθούν μέσω αυτών των συνεργατικών συνδέσμων.

Η χρήση των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας πρέπει να βασίζεται στην δική σας συνέπεια και αποδέχεστε ότι το Diaita.net.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία στην προσπάθειά σας ή οποία σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την αγορά και χρήση των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών που ελέγχονται ή διαφημίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα.