Πολιτική Απορρήτου (Προσωπικά Δεδομένα) – Privacy Policy

Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Για αυτόν τον λόγο έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy), ώστε να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, δημοσιεύουμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Το ακόλουθο κείμενο συνοψίζει την πολιτική απορρήτου μας.

  • Πριν ή κατά την διάρκεια συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα αναγνωρίσουμε τους στόχους για τους οποίους συλλέγονται οι πληροφορίες.
  • Θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες αποσκοπώντας στην εκπλήρωση αυτών των στόχων που έχουν καθοριστεί από εμάς, εκτός και αν εξασφαλίσουμε την συναίνεση του ενδιαφερόμενου ατόμου ή όπως απαιτείται από τον νόμο.
  • Θα διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση αυτών των στόχων.
  • Θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο μέσω νόμιμων και δίκαιων μέσων και, όπου αρμόζει, με την γνώση και την συναίνεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
  • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι σχετικά προς τους στόχους για τους οποίους χρησιμοποιούνται, και στον βαθμό που είναι απαραίτητα για αυτούς τους στόχους, τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.
  • Θα διασφαλίσουμε προσωπικές πληροφορίες μέσω λογικών μηχανισμών ασφαλείας από απώλεια ή κλοπή, καθώς και από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, δημοσιοποίηση, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
  • Θα καταστήσουμε διαθέσιμες στους επισκέπτες μας, αν ζητηθεί, πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας που αφορούν την διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Δεσμευόμαστε να διευθύνουμε την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων διαφυλάσσεται και συντηρείται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας (privacy policy).